Phone: 0902.977.689

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Chính sách căn hộ Ehome 5 The Bridgeview

Dự án căn hộ Ehome 5 The Bridgeview được công bố mở bán ngày 14/12/2013. 
Mọi thông tin chi tiết liên hệ Phòng Kinh Doanh Chủ đầu tư Nam Long – 0902.977.689 – 0909593634

New_icons_10 Chính sách bán hàng căn hộ Ehome 5 và phương thức thanh toán (Block A)
Đợt 1: Lầu 2-8 Thong bao chinh sach thanh toan – Block A The Bridgeview – Dot 1 -15072014
Đợt 2: Lầu 10-16 Thong bao CS thanh toan Block A (dot 2) -31102014

Chính sách bán hàng căn hộ Ehome 5 và phương thức thanh toán (Block B)
(Cập nhật 13/02/2014)

Thong Bao Chinh Sach Thanh Toan  12022014- EHome 5 The Bridgeview (1)-page-001 Thong Bao Chinh Sach Thanh Toan  12022014- EHome 5 The Bridgeview (1)-page-002 Thong Bao Chinh Sach Thanh Toan  12022014- EHome 5 The Bridgeview (1)-page-003