Phone: 0902.977.689

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Bảng phụ lục vật liệu căn hộ Ehome 5 The Bridgeview

Căn hộ mẫu Ehome 5 The Bridgeview được khai trương và mở bán chính thức ngày 18/1/2014
ljy1312447738Chúc mừng Block B căn hộ EHome 5 The Bridgeview đã hoàn thiện và giao nhà đúng tiến độ 05/12/2014

Mở bán Block A – 17 tầng gồm 3 loại diện tích: 54 – 68 – 82m2
 Bảng phụ lục vật liệu căn hộ Block A Ehome 5 The Bridgeview 
(Cập nhật 12/01/2015 – Click to download)
New-09-junePHỤ LỤC 1 Ehome 5 _54m2_ 02 OTC 2014 HOTLINE 0902977689
New-09-junePHỤ LỤC 1 Ehome 5 _67 m2_ 02 OTC 2014 HOTLINE 0902977689
New-09-junePHỤ LỤC 1 Ehome 5 _82m2_ 02 OTC 2014 HOTLINE 0902977689

1387198284_House Bảng mô tả vật liệu căn hộ Ehome 5 The Bridgeview: 2 phòng ngủ – 54m2 (Block B)
Bang MTVL ehome 5 _15.5.2014-page-001 Bang MTVL ehome 5 _15.5.2014-page-002 Bang MTVL ehome 5 _15.5.2014-page-003
Bang MTVL ehome 5 _15.5.2014-page-004

 

 1387198284_House Bảng mô tả vật liệu căn hộ Ehome 5 The Bridgeview: 3 phòng ngủ – 82m2 (Block B)

Bang MTVL ehome 5 _15.5.2014-page-008 Bang MTVL ehome 5 _15.5.2014-page-009 Bang MTVL ehome 5 _15.5.2014-page-010Bang MTVL ehome 5 _15.5.2014-page-011Download Bảng mô tả vật liệu căn hộ EHome 5 The Bridgeview New-09-june Bang MTVL ehome 5 _15.5.2014

Mọi thông tin chi tiết liên hệ Phòng Kinh Doanh Chủ đầu tư Nam Long
HOTLINE: 0902.977.689 – 0914.365.997