Dự án Hà Đô Centrosa Garden đủ điều kiện mở bán theo thông báo sở Xây dựng TP.HCM.