Chung cư sẽ được xây mới như thế nào sau khi hết niên hạn sử dụng?