Căn hộ khu trung tâm tiếp tục hấp dẫn người mua nhà vào những tháng đầu năm.