Căn hộ cao cấp: an ninh và nơi đỗ tô, mục tiêu săn của các Nhà giàu Sài Gòn!