HaDo Centrosa Garden: góc nhìn từ người trong cuộc